Rodzic, który nie będzie respektował sądowych ustaleń dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, nie odpowie za to karnie. Rząd wycofuje się z kontrowersyjnego rozwiązania, które wcześniej proponował.
Propozycja, aby do kodeksu karnego wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa polegający na niewykonywaniu orzeczenia sądu albo ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem oraz sprawowania opieki naprzemiennej, znalazła się w projekcie noweli kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jego autorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednak już po rozpoczęciu sejmowych prac nad dokumentem strona rządowa zgłosiła autopoprawkę zmierzającą do rezygnacji z wprowadzenia takiej zmiany.

Trudne kontakty