Senat zatwierdził bez poprawek nowelizację prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) dostosowującą procedury do informatyzacji postępowania.
Nowe rozwiązania umożliwią stronom, uczestnikom postępowania, a także występującym w sporach pełnomocnikom wymianę pism procesowych z sądami w postaci elektronicznej.
Prowadzenie akt w formie cyfrowej ma zoptymalizować pracę sędziów i pracowników sądów. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów czas rozstrzygania sporów administracyjnych ma się skrócić, a zarówno obywatele, jak i Skarb Państwa zaoszczędzą na kosztach korespondencji. Szacuje się, że sami tylko profesjonalni pełnomocnicy wydadzą na nią w sumie około milion złotych mniej rocznie. Co ważne, strony uzyskają też łatwiejszy dostęp do akt, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed wglądem do nich osób trzecich.
W przepisach określono m.in. formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w wypadku akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej, a także wprowadzono m.in. wymóg podawania przez strony postępowania numerów PESEL, KRS, NIP i REGON. Na finiszu prac w Sejmie zrezygnowano jednak z planowanego obowiązku podawania numeru PESEL pełnomocnika w pismach procesowych. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowała m.in. Naczelna Rada Adwokacka.
Ustawa ma wejść w życie 31 maja 2019 r.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta