Obowiązująca Konstytucja jest często nie tylko ignorowana, ale i obrażana przez jej przeciwników – powiedziała w trakcie piątkowej konferencji w SN I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

Małgorzata Gersdorf nawiązała do Konstytucji 3 Maja i zauważyła, że jest ona jedyną polską konstytucją, która "mówi o Europie wiążąc nasz los z jej losem" – mówiła podczas konferencji.

I prezes Sądu Najwyższego podkreśliła, że każda konstytucja jest owocem przekonania o fundamentalnym znaczeniu wartości odzwierciedlonych w jej postanowieniach "przekonania nazywanego przez niektórych konstytucjonalistów wiarą – wiarą konstytucyjną".

"Odnajdujemy to przekonanie w wyrażonej w preambule Konstytucji 3 Maja pewności, że los nasz od wydoskonalenia konstytucji jedynie zawisł, odnajdujemy je w przysiędze składanej na wierność Konstytucji 3 Maja w Katedrze warszawskiej"- powiedziała Gersdorf.

Dodała, że: "To samo przekonanie i ta sama nadzieja ożywiają tych wszystkich, którzy teraz protestują przeciw naruszaniu obowiązującej Konstytucji, jakże często nie tylko ignorowanej, ale i obrażanej przez jej przeciwników. Konstytucja wyraża suwerenność Narodu. Wymaga więc szacunku należnego Narodowi".

Małgorzata Gersdorf stwierdziła także, że Konstytucja Rzeczypospolitej odzwierciedla założenia demokracji i reguły demokracji, w której prawa człowieka kształtują się w dialogu.

"W sporach o demokrację możemy dostrzec swego rodzaju konfrontację miedzy przeciwstawnymi koncepcjami ustroju demokratycznego: demokracją rozumianą jako nieograniczona władza większości a koncepcją ustroju, w którym władza większości jest ograniczona przez prawa człowieka" – zauważyła Gersdorf.

W jej opinii rozumienie demokracji, sprowadzające sens tego pojęcia do władzy większości to "przejaw interpretacji owego pojęcia, zawężającej jego znaczenie w sposób, który prowadzi do zatarcia granicy między demokracją a dyktaturą, między suwerennością narodu a suwerennością sprawującej faktyczną władzę polityczną jednostki".

W piątek w Sądzie Najwyższym rozpoczęła się międzynarodowa konferencja "Przyszłość Europy opartej na rządach prawa". Jej tematem jest kwestia praworządności w demokracjach europejskich. Udział w niej biorą m.in. sędziowie sądów europejskich oraz naukowcy.