Decyzja wydana przez specorgan do zajmowania się sprawami reprywatyzacyjnymi w Warszawie nie utrzymała się. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ją uchylił. Chodzi o sprawę nieruchomości przy ul. Otwockiej 10.
„WSA wylegitymizował dziś decyzję reprywatyzacyjną wydaną na osobę zmarłą... w 1952 r. Skandal to mało powiedziane. Głupota tego orzeczenia poraża. Ciekawe co na to nasze dumne stowarzyszenia sędziowskie” – skomentował orzeczenie przewodniczący komisji Patryk Jaki na Twitterze.
W październiku 2018 r. komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji stwierdziła nieważność decyzji zwrotowej wydanej przez prezydenta Warszawy w grudniu 2005 r. Od decyzji – co stało się już działaniem powszechnym – wpłynęły odwołania do sądu. Stołeczny WSA przyznał skarżącym rację. Wskazał bowiem, że komisja nieprawidłowo zbadała okoliczności związane z zaistnieniem tzw. nieodwracalnych skutków prawnych. Zdaniem sądu całkiem możliwe, że do takich doszło. A jeśli tak – wykluczone było stwierdzenie przez komisję nieważności decyzji.
Reklama
Komisja weryfikacyjna, przed wydaniem decyzji, wskazywała na ogromne zaniedbania po stronie stołecznych urzędników. W toku wyjaśniania sprawy okazało się, że sąd ustanowił kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, która w rzeczywistości nie żyła od 50 lat. Kuratorem został znany warszawski „reprywatyzator” Marek M. Następnie wszedł w posiadanie roszczeń do nieruchomości przy ul. Otwockiej 10, by później przekazać darowiznę na rzecz matki.
Wyrok WSA w Warszawie nie oznacza bynajmniej, że zastosowane w 2005 r. procedury były właściwe, a zwrot nieruchomości dokonany prawidłowo. Orzeczenie znaczy tylko i aż tyle, że komisja weryfikacyjna niewłaściwie zbadała sprawę przed wydaniem rozstrzygnięcia. To pierwsza sprawa, w której kierowany przez Patryka Jakiego organ przegrał w sądzie co do meritum wydanej przez siebie decyzji. Kilkadziesiąt minut później komisja przegrała po raz drugi, w sprawie nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej 44. Sąd uznał, że przy wydawaniu decyzji prezydent nie naruszył prawa.
Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta zapowiada, że organ wniesie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od decyzji w sprawie Otwockiej 10.

orzecznictwo

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Wa 2143/18 i I SA/Wa 1990/18