Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego przedstawili składowi siedmiu sędziów tej Izby pytanie, czy niedawna decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN o odrzuceniu odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS jest ważna i obowiązująca. O decyzji poinformował PAP zespół prasowy SN.

Niedawno - 8 marca - w SN zapadły dwa postanowienia dwóch Izb w sprawie sędziego Żurka. Wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej - przed południem - odrzuciła odwołanie sędziego Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przeniesienia go do innego wydziału krakowskiego sądu. Z kolei - po południu - Izba Cywilna SN odroczyła do 20 marca posiedzenie w sprawie wyłączenia sędziów Izby Kontroli SN od rozpoznawania tego odwołania.

Przedpołudniową decyzję SN podjął wtedy w jednoosobowym składzie, w którym zasiadał sędzia Aleksander Stępkowski. Nie był on objęty wnioskiem o wyłączenie, gdyż do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej został powołany już po złożeniu tego wniosku.

W środę Izba Cywilna powróciła do rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej. "SN w sprawie z odwołania sędziego Żurka od uchwały KRS, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, postanowił odroczyć rozpoznanie wniosku i przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów SN zagadnienie prawne" - poinformował PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Jak dodał Michałowski, sformułowane zagadnienie dotyczy m.in. tego, czy "postanowienie o odrzuceniu wniesionego do SN odwołania od uchwały KRS, wydane w jednoosobowym składzie, w którym zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego SN mimo uprzedniego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały KRS obejmującej wniosek o powołanie tej osoby do pełnienia urzędu sędziego (...), istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym i kończy postępowanie wszczęte wniesieniem tego odwołania".