Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej, przestrzega przed upolitycznieniem PKW, która m.in. rozlicza sprawozdania finansowe partii politycznych. – Dziś robią to sędziowie, od przyszłego roku zajmą się tym politycy – wskazuje.
Trybunał Konstytucyjny wyda w poniedziałek orzeczenie w sprawie legalności zreformowanej KRS. Pana zdaniem mamy legalną Krajową Radę Sądownictwa?
Nie, bo nie została wybrana zgodnie z Konstytucją. A ta wyraźnie mówi, że Sejm powołuje w jej skład tylko czterech posłów. Ministerstwo Sprawiedliwości upiera się, że przecież konstytucja nie zakazuje wprost wybierania innych osób. Tyle że art. 7 ustawy zasadniczej stanowi, że organy publiczne działają w oparciu o przepisy prawa i w granicach prawa, a dotychczasowe orzecznictwo TK wskazywało, że żaden organ nie może sobie uzurpować uprawnień, których prawo mu nie przyznaje. Powszechnie sądzi się, że to, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Ale w obrocie publicznoprawnym jest odwrotnie, tzn. to, co nie jest dozwolone, jest zakazane. Dlatego moim zdaniem Sejm uzurpuje sobie uprawnienia do obsadzania składu KRS.