Mimo przeprowadzonej przez prezydenta nowelizacji regulaminu Sądu Najwyższego ten przez najbliższe kilka miesięcy nadal będzie działał według starych zasad.
Aż do końca lipca zostały wyznaczone wokandy w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Z organizacją pracy na kilka miesięcy naprzód pospieszyli się także prezesi Izby Karnej i Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Udało im się to zrobić na kilka dni przed wejściem w życie prezydenckich zmian w regulaminie SN (Dz.U. z 2019 r. poz. 274).

Uporządkowanie wokand