Zmiany w sądach. Niekoniecznie na lepsze

Projekt dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego jest na ostatniej prostej. Przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie, jego uchwalenie wydaje się formalnością. Szykuje się ustawa, która wprowadzi ogrom zmian. Dla przedsiębiorców będzie wręcz rewolucyjna. Powróci zapomniane już przez wielu, bo zlikwidowane w atmosferze niesmaku w 2012 r., odrębne postępowanie gospodarcze. Zarówno prawnicy, jak i przedstawiciele biznesu nie mają wątpliwości, że to zmiana na gorsze.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt nowelizacji, uważa, że zniesienie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych było błędem. Liczba spraw wpływających do sądów gospodarczych wzrosła z 1,44 mln w 2012 r. do 1,97 mln w 2017 r. Temida nie nadąża: liczba spraw zaległych wzrosła ze 183 tys. w 2012 r. do 400 tys. na koniec 2017 r., a przeciętny czas trwania postępowania w sprawach rejestrowanych w repertoriach GC (czyli w tych postępowaniach gospodarczych, które są rozpoznawane w procesie) wzrósł z 9,1 miesiąca do 15,7 miesiąca w sądach okręgowych i z 6,4 miesiąca do 14,1 miesiąca w sądach rejonowych. Krótko mówiąc: biznes czeka długo, za długo, na wyrok.

Tygodnik Gazeta Prawna 15.03.19

Tygodnik Gazeta Prawna 15.03.19

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Tymczasem sprawy gospodarcze powinny być rozpoznawane szybciej niż pozostałe sprawy cywilne – uważa MS. Zdaniem ministerstwa skutecznym sposobem osiągnięcia tego celu będzie przywrócenie właśnie odrębnego postępowania. Zgodnie z projektowaną definicją sprawami gospodarczymi będą ”sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej„. – Na mocy projektowanej nowelizacji dla wszystkich spółek, także tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, odrębne postępowanie gospodarcze będzie obligatoryjne i nie będą one mogły z niego zrezygnować. Takie uprawnienie będzie natomiast przysługiwało osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą: one będą mogły wybrać, czy chcą procesować się w trybie gospodarczym, czy w zwykłym – wyjaśnia adwokat Tomasz Waszczyński. Jego zdaniem to stanowi naruszenie zasady równości stron, gdyż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien mieć równe uprawnienia procesowe.

TO TYLKO FRAGMENT ARTYKUŁU. CAŁOŚĆ DOSTĘPNA JEST NA EDGP>>>

Zrównoważone budownictwo staje się standardem