Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa do 25 marca - poinformowała prezes TK sędzia Julia Przyłębska. Pierwotnie TK miał ogłosić ten wyrok w czwartek.

Sprawa dotyczy przepisów ustawy o KRS odnoszących się do sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zwierających wnioski o powołanie sędziów. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyły KRS i - niedawno - grupa senatorów PiS.

Po wyjściu w czwartek na salę TK składu sędziowskiego, który miał orzec w sprawie, prezes Przyłębska, przewodnicząca temu składowi, poinformowała o odroczeniu wyroku.

"TK po rozpoznaniu dziś na posiedzeniu niejawnym połączonych wniosków KRS i grupy senatorów postanowił odroczyć termin posiedzenia niejawnego do 25 marca, godz. 11.30 i odroczyć termin publicznego ogłoszenia wyroku do 25 marca, godz. 12" - powiedziała Przyłębska.

Prezes Przyłębska przekazała też - jak powiedziała - "przy okazji", że w środę do niej, jako do prezesa TK i przewodniczącej składu odrzekającego w tej sprawie, wpłynął wniosek jednego z sędziów TK. "Wniosek poza jakimikolwiek procedurami. Wniosek zmierzający do tego, aby skład orzekający podjął określone czynności w ramach orzekania" - zaznaczyła prezes Trybunału.

Jak dodała, informuje o tym, ponieważ "dla składu odrzekającego była to sytuacja zupełnie zaskakująca" i także dla niej jako sędzi "sytuacja niebywała".