O podjęciu przez Przemysława W. Radzika wstępnych czynności wyjaśniających poinformował wczoraj Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny.

W celu dokonania weryfikacji doniesień o tym, że sędzia Mazur sporządził z opóźnieniem uzasadnienia 112 wyroków, zastępca rzecznika zwrócił się o szczegółowe dane na temat pracy orzeczniczej przewodniczącego rady. Zażądał przede wszystkim informacji na temat tego, czy dochowuje on terminu sporządzania uzasadnień i ile wynosi średnia liczba spraw w jego referacie. Zastępca rzecznika chce również wiedzieć, czy wystąpiły przypadki przewlekłości postępowań w sprawach przydzielonych do referatu sędziego Mazura.