Przedstawiciele rządów państw członkowskich mianowali w środę w Brukseli trzech sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - podała Rada UE.

Austriak Andreas Kumin został mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości do 6 października 2024 r. Mianowanie to jest ostatnim w ramach częściowej wymiany składu Trybunału Sprawiedliwości przypadającej na 2018 r., jako że 6 października 2018 r. wygasła kadencja 14 sędziów i 5 rzeczników generalnych.

Tuula Pynnä (Finlandia) i Ramona Frendo (Malta) zostały natomiast mianowane sędziami Sądu Unii Europejskiej.

Kadencja Tuuli Pynny będzie trwać od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. i przypadnie na trzeci etap reformy Sądu. Po tym – ostatnim już – etapie Sąd będzie liczyć po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego.

Ramona Frendo przejmie stanowisko od Petera George’a Xuereba, który od października 2018 r. przeszedł do Trybunału Sprawiedliwości. Została mianowana sędzią do 31 sierpnia 2019 r.

Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za porozumieniem rządów państw członkowskich. Jak podkreśla Rada UE, są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności. Kandydaci na sędziego Trybunału Sprawiedliwości muszą mieć kwalifikacje wymagane w ich własnych krajach od osób zajmujących najwyższe stanowiska sędziowskie lub muszą być prawnikami o uznanej kompetencji.