Dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami już nie będą zawierać adresu zamieszkania ich posiadacza. Taka zmianę przewiduje znowelizowane rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 406), które wczoraj weszło w życie. Dzięki nowym przepisom zaoszczędzą nie tylko kierowcy, ale również samorządy.
Do tej pory umieszczanie danych adresowych powodowało konieczność każdorazowej wymiany dokumentu w przypadku przeprowadzki. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.) każda zmiana danych, np. zmiana nazwiska lub adresu, powodowała konieczność wymiany dokumentu w ciągu 30 dni. W tym celu trzeba było wnieść opłatę za wydanie nowego dokumentu (100,5 zł) i aktualną fotografię (25–40 zł). Wraz z rozbudową systemu Centralnej Ewidencji Kierowców, która umożliwia policjantom dostęp również do danych adresowych, nie ma już powodu, by umieszczać te informacje na blankiecie dokumentu.
Zgodnie z par. 2 rozporządzenia prawa jazdy wydane przed dniem jego wejścia w życie zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Oznacza to, że jeśli posiadacz prawa jazdy wydanego według starego wzoru (a więc zawierającego adres) się przeprowadzi albo nastąpi zmiana nazwy ulicy, nie musi wymieniać dokumentu aż do czasu utraty przez niego ważności.
To kolejne ułatwienie dla kierowców w ostatnim czasie. Od 1 października zeszłego roku (również w efekcie rozbudowania systemu CEPiK) kierowca nie musi już mieć przy sobie ani dowodu rejestracyjnego, ani dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC dla kierowców pojazdów mechanicznych. Również do tych danych funkcjonariusze mają dostęp online.
Sprawdzony sposób na prawo jazdy - ponad 2800 pytań, pełna baza na egzamin teoretyczny - płyta z testami już w poniedziałek 13 maja z Dziennikiem Gazetą Prawną
Sprawdź: https://www.gazetaprawna.pl/promocje3/prawo-jazdy-2019
Nowe przepisy oznaczają zmiany także dla samorządów. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził bowiem, że starosta nie może pobierać opłaty za wymianę dokumentu, jeżeli adres kierowcy zmienia się nie z jego winy (czyli np. wskutek zmiany nazwy ulicy).
Etap legislacyjny
Weszło w życie 4 marca