- Najpierw chcemy załatwić najważniejsze, czyli mieszkaniówkę. Jeśli zamierzamy zlikwidować użytkowanie wieczyste w całości, to musimy mieć gwarancję, że sposób odpłatności jest notyfikowany w Brukseli ‒ mówi Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.
Sprawnie idzie akcja „uwłaszczenie”?
Od 1 stycznia 2019 r. 2,5 mln użytkowników wieczystych zostało właścicielami. To największa operacja uwłaszczeniowa w Polsce po 1989 r. Likwidacja użytkowania wieczystego to niełatwe zadanie. Podjęliśmy się realizacji tego zobowiązania, ale zdajemy sobie sprawę z wyzwania. Na szczęście mamy już całkiem bogate orzecznictwo i wyroki Trybunału Konstytucyjnego poruszające tę kwestię. Wyciągnęliśmy wnioski i przygotowaliśmy ustawę gwarantującą własność Polakom. Jestem przekonany, że z punktu widzenia zgodności z konstytucją jest ona nie do podważenia. Co ważne, ta ustawa działa automatycznie.