Jeden z członków Krajowej Rady Sądownictwa szkoli przyszłych aplikantów radcowskich, a później ich egzaminuje. Sędziowie mówią o konflikcie interesów.
Chodzi o Macieja Miterę, członka oraz rzecznika prasowego KRS. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie firmy C.H. Beck, która organizuje szkolenia dla aplikantów, sędzia będzie prowadził, począwszy od 19 stycznia br., we Wrocławiu kurs do egzaminu radcowskiego i adwokackiego. W ubiegłym roku z kolei, jak sam potwierdza, prowadził zajęcia przygotowujące do egzaminów na aplikacje. Kłopot w tym, że sędzia Mitera od 2018 r. jest jednocześnie, decyzją ministra sprawiedliwości, członkiem dwóch komisji egzaminacyjnych – do spraw aplikacji radcowskiej oraz do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.

Konflikt interesów