Kwestia tych świadczeń wywołała spore kontrowersje. Dlatego liczono, że minister sprawiedliwości ekspresowo przygotuje projekt rozporządzenia, które ureguluje sposób zwrotu pieniędzy. Pojawił się on jednak dopiero 9 stycznia. Zgodnie z nim sędziowie mają 14 dni na oddanie odpraw oraz ekwiwalentów pieniężnych wypłaconych im za niewykorzystany urlop. Jeśli uchybią temu terminowi, naliczane im będą odsetki ustawowe, począwszy od 15. dnia po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Etap legislacyjny

Projekt w konsultacjach