Dziewięć dni po wejściu w życie przepisów, zgodnie z którymi sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego mający 65 lat lub więcej nigdy nie zostali odesłani w stan spoczynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2507), pojawił się projekt rozporządzenia, które ma uregulować tryb zwracania pobranych przez nich odpraw.
Kwestia tych świadczeń wywołała spore kontrowersje. Dlatego liczono, że minister sprawiedliwości ekspresowo przygotuje projekt rozporządzenia, które ureguluje sposób zwrotu pieniędzy. Pojawił się on jednak dopiero 9 stycznia. Zgodnie z nim sędziowie mają 14 dni na oddanie odpraw oraz ekwiwalentów pieniężnych wypłaconych im za niewykorzystany urlop. Jeśli uchybią temu terminowi, naliczane im będą odsetki ustawowe, począwszy od 15. dnia po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach