W sprawach pięciu skarg na pisma prezydenta zawiadamiające o dacie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego umorzono postępowania z uwagi na ich bezprzedmiotowość - przekazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O pięciu rozstrzygnięciach zapadłych między 4 a 29 stycznia WSA poinformował w komunikacie zamieszczonym w poniedziałek na swej stronie internetowej.

WSA przypomniał, że od początku tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym umożliwiająca sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Jak przypomniano - zgodnie z tą nowelizacją - służbę takiego sędziego SN albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną. Ponadto - jak zaznaczono w komunikacie - zgodnie z tą nowelizacją trwające postępowania odnoszące się do przejścia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat, podlegały umorzeniu.

Sprawy dotyczyły skarg złożonych przez troje sędziów SN - Józefa Iwulskiego, Marię Szulc i Annę Owczarek - oraz przez dwóch sędziów NSA - Janusza Zajdę i Andrzeja Kubę.

Zgodnie z nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia ub.r., w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN (a także NSA), którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym od 4 lipca ub.r. przestali oni - według ustawy - pełnić swoje funkcje. Mogli dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

Na początku lipca ub.r. w SN było 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia. Z kolei spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu sędziów, zaś w trzech kolejnych sędziów złożyło w wymaganym terminie oświadczenia, w których powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP.

Jak informowała 11 września ub.r. Kancelaria Prezydenta RP zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN po ukończeniu 65. roku życia otrzymało pięcioro sędziów. Wtedy też do SN wpłynęły pisma prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do siedmiorga sędziów (w tym do Iwulskiego, Szulc i Owczarek) i zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września.

Po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE w październiku zeszłego roku postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych polegających m.in. przywróceniu tych sędziów oraz po wejściu w życie od początku tego roku nowelizacji ustawy o SN - sędziowie ci powrócili do orzekania.

Zapadłe w styczniu postanowienia WSA umarzające sprawy skarg na pisma prezydenta są nieprawomocne. Jak przekazał WSA w sprawach dwóch z tych postanowień zostały złożone zażalenia do NSA.