Deadline na złożenie wniosku dowodowego czy wniesienie zażalenia nie upłynie już w sobotę. W piątek senatorowie przyjęli projekt zmian w procedurze karnej, dzięki którym terminy dokonywania czynności procesowych zostaną ujednolicone, co z praktycznego punktu widzenia bardzo ułatwi pracę pełnomocnikom.
Jak dotąd nie było bowiem możliwości ich przesuwania, nawet jeśli przypadały w weekend. Nowelizacja, będąca odpowiedzią na petycję obywatelską, zakłada, że pismo procesowe będzie można wysłać w poniedziałek w przypadku, gdy termin przypadnie w sobotę.
Jak wynika z dotychczasowego brzmienia art. 123 kodeksu postępowania karnego, jeśli termin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, to daną czynność można zrealizować następnego dnia. Takiego problemu nie ma w procedurze cywilnej, gdyż 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana, zgodnie z którą dopuszczalne jest nadanie pisma procesowego w poniedziałek, jeśli deadline mija formalnie w sobotę.
W orzecznictwie SN oraz sądów apelacyjny dominuje pogląd, że sobota nie należy do dni ustawowo wolnych od pracy. Za takie uważa się jedynie niedziele oraz Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 3 maja oraz inne święta, o których mowa w ustawie o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2015 r. poz. 90).
Etap legislacyjny
Przed skierowaniem do Sejmu