Sędziowie oceniający starających się o stanowiska sędziowskie zniechęcają ich do udziału w konkursie toczącym się przed obecną Krajową Radą Sądownictwa.
„Zmuszona jestem jednak zaapelować do Kandydata o powtórne rozważenie woli poddania się ocenie Krajowej Radzie Sądownictwa w obecnym jej kształcie” – z otrzymaniem listu tej treści muszą się liczyć osoby, które starają się o stanowiska w sądach okręgu warszawskiego. Tamtejsi wizytatorzy postanowili bowiem przy dokonywaniu cząstkowej oceny kwalifikacji kandydatów zwracać im uwagę na wątpliwości, jakie pojawiły się co do obecnego składu rady.

Rozwiązanie pośrednie