Jest już termin rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku złożonego zaledwie w zeszłym tygodniu przez Krajową Radę Sądownictwa. Chodzi o wniosek, w którym rada domaga się zbadania z konstytucją m.in. tych przepisów, na podstawie których zostali wyłonieni jej członkowie pochodzący ze środowiska sędziowskiego. TK pochyli się nad tym problemem już 3 stycznia 2019 r.

Znany jest już również skład, który ma ocenić kontrowersyjne przepisy. Będzie on liczył pięciu członków, wśród których nie ma ani jednego sędziego nie wybranego przez obecną większość parlamentarną. Przepisy dotyczące KRS oceniać bowiem będą: Julia Przyłębka, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Michał Warciński i Andrzej Zielonacki. Przewodniczyć składowi orzekającemu będzie prezes Przyłębska, natomiast sprawozdawcą będzie Grzegorz Jędrejek.

Wniosek złożony przez KRS to reakcja na krytyczne głosy wskazujące, że obecny sposób wyłaniania sędziów do tego organu ma być niezgodny z konstytucją. Członkowie KRS nie ukrywali, że liczą, że TK uzna je za zgodne z ustawą zasadniczą. Zainteresowany takim wyrokiem jest również minister sprawiedliwości. Na ostatnim posiedzeniu KRS Zbigniew Ziobro osobiście dziękował radzie za to, że zdecydowała się wnieść opisywany wniosek.

Julia Przyłębska - przewodniczący
Grzegorz Jędrejek - sprawozdawca
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki