PiS oczekuje, że Komisja Europejska wycofa skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale plany może pokrzyżować NSA.
Podważenie wszystkich decyzji podjętych przez obecną KRS, w tym nominacji do sądów powszechnych – taki może być skutek skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych. O ile oczywiście unijny sąd uzna, że KRS została powołana w sposób nieprawidłowy. – Skoro decyzję wydaje organ do tego nieuprawniony, to tej decyzji po prostu nie ma – stwierdza dr Ryszard Balicki, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodaje, że takie orzeczenie TSUE spowodowałoby olbrzymi chaos.