Zdaniem RPO badanie próbki moczu powinno być weryfikowane przy pomocy innej próbki moczu, a nie badaniem krwi, ponadto interpretowaniem wyniku powinien zajmować się lekarz więzienny. Rzecznik zwraca też uwagę, że obecne przepisy określające zasady badań nie zawsze pozwalają wykryć dopalacze. Swoje propozycje RPO konsultuje obecnie ze Służbą Więzienną.