Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw przewiduje rozszerzenie kompetencji Służby Celno-Skarbowej. Dziś może ona, podobnie jak policja, Inspekcja Transportu Drogowego czy Straż Graniczna, prowadzić kontrolę ruchu drogowego.
Jednak gdy funkcjonariusze stwierdzą przesłanki do zatrzymania dowodu rejestracyjnego (np. ze względu na zły stan techniczny, zagrożenie dla ruchu lub środowiska czy brak ważnych badań technicznych), to w tym celu muszą wzywać policję.
To wszystko niepotrzebnie wydłuża czas (co nie jest na rękę ani kontrolowanym, ani kontrolującym), ale też niepotrzebnie angażuje funkcjonariuszy policji. Dlatego nowelizacja koryguje art. 132 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm), likwidując tę lukę.
– Zmiana jest logiczna i zasadna. Jeśli ustawodawca wyposaża jakiś organ w stosowne uprawnienia, to musi również zapewnić narzędzia do realizacji tych kompetencji – ocena Adam Jasiński, prawnik specjalizujący się w prawie drogowym.
Co ciekawe, w analogicznej co Służba Celno-Skarbowa sytuacji jeszcze niedawno była Straż Graniczna. Rok temu weszła jednak w życie nowelizacja kodeksu drogowego, która dała strażnikom prawo zatrzymywania dowodu rejestracyjnego. Niestety ustawodawca, dokonując zmiany, która miała zapobiegać wzywaniu policji przez służby za każdym razem, gdy te stwierdzą konieczność zatrzymania dowodu rejestracyjnego, rozwiązał problem tylko w stosunku do jednego organu.
Wbrew temu co można znaleźć w uzasadnieniu skierowanego do konsultacji projektu, służba celna będzie mogła zatrzymywać tylko dowody rejestracyjne, a nie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów. Otwarte pozostaje pytanie, czy za rok ustawodawca nie odkryje, że co prawda funkcjonariusze tej formacji nie muszą wzywać policji do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, to i tak są obowiązani to robić za każdym razem, gdy uznają za niezbędne zatrzymanie dokumentu prawa jazdy. I czy wówczas nie pojawi się kolejny projekt poszerzający kompetencje służby.