Nie co pół roku, ale co miesiąc komornik dostanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje na temat zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego.
Potrzebę wprowadzenia takiego rozwiązania od lat postulowali Krajowa Rada Komornicza i rzecznik praw obywatelskich. Dziś art. 1086 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego obliguje komorników do przeprowadzania dochodzenia w celu ustalenia zarobków dłużnika (m.in. przez wysłanie zapytania do ZUS) nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. I choć przepisy nie zakazują robić tego częściej, to w praktyce niewielu z nich robi to częściej.
– Przy tak dużej liczbie prowadzonych spraw nie jesteśmy w stanie robić tego częściej. Większość z nas poprzestaje na tym ustawowym minimum – przyznaje Monika Janus, rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej.