Michał Rościszewski: Przez zwiększenie liczby członków Krajowa Rada Radców Prawnych stała się nieefektywna. Głosowania przypominają te z parlamentu. Nie ma debaty, lecz jedynie polityczna kalkulacja, kto ma więcej głosów
Włodzimierz Chróścik: Zaproponowane zmiany będą sprzyjać tworzeniu się odrębnej kasty działaczy szczebla krajowego. De facto będziemy mieli dwudziestą izbę, oderwaną od realnych problemów radców
Skąd wynikła potrzeba zorganizowania nadzwyczajnego zjazdu?