Na 10 listopada wyznaczono termin, w którym odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. O jego zorganizowanie zaapelowało osiem izb okręgowych, po raz pierwszy w historii tego prawniczego samorządu sięgając po tryb określony w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych (czyli na wniosek co najmniej jednej trzeciej wszystkich OIRP).
Inicjatorzy wydarzenia (do których należą radcowie z Lublina, Kielc czy Białegostoku) tłumaczą, że zależy im na zapewnieniu „transparentności i demokratyzacji procesów decyzyjnych”. W praktyce chodzi m.in. o zmianę systemu, zgodnie z którym największe pod względem liczebności członków izby wiodą prym w korporacji i nie muszą się specjalnie liczyć ze zdaniem izb mniejszych. Organizacja nadzwyczajnego zjazdu to także dowód na to, że środowisko radców zaczyna być coraz bardziej podzielone.