W Sejmie są już zmiany w ustawach korporacyjnych, które ułatwią skarbówce pozyskiwanie poufnych informacji od adwokatów i radców prawnych.
To część jednej z największych w ostatnich latach reform prawa podatkowego, której sztandarowym hasłem jest walka z nieuczciwą optymalizacją. Jak pisaliśmy pod koniec sierpnia, adwokaci i radcowie prawni doradzający w sprawach skarbowych i karnoskarbowych zarzucili Ministerstwu Finansów, że pod przykrywką uszczelniania systemu podatkowego chce zmusić ich do denuncjowania własnych klientów.
Zgodnie z przepisami, które niedawno trafiły do Sejmu, profesjonalni prawnicy będą zobowiązani powiadamiać szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o wszelkich planowanych transakcjach, które przyczynią się do obniżenia bądź uniknięcia opodatkowania. W języku skarbówki staną się wówczas tzw. promotorami. W przesyłanych jej raportach mają się znaleźć m.in. szczegółowe dane osób i spółek, które biorą udział w optymalizacji, a więc często informacje poufne, chronione tajemnicą adwokacką i radcowską.