Krajowa Rada Notarialna już po raz dziewiąty organizuje Dzień Otwarty Notariatu. W tym roku odbędzie się on w sobotę 24 listopada w godzinach 10–16. W tym czasie niemal 200 notariuszy w 19 miastach będzie bezpłatnie udzielać informacji i porad prawnych.
Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem, jak zabezpieczyć swój majątek”. Akcja ma skupiać się na edukacji prawnej i budowaniu świadomości, że z wieloma sprawami nie trzeba iść do sądu, wystarczy bowiem wizyta u notariusza. Takim przypadkiem jest choćby poświadczenie dziedziczenia, które od prawie 10 lat można uzyskać u notariusza znacznie szybciej niż sądowe potwierdzenie. Podobnie sytuacja ma się z podziałem majątku wspólnego, np. przy rozwodzie. W obu wypadkach jednak nie może istnieć spór między stronami – ten może rozstrzygać tylko sąd.
Innym przykładem jest art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, który pozwala na poddanie się egzekucji przy umowie pożyczki z aktu notarialnego. Znacznie ułatwia to wierzycielowi dochodzenie swoich praw. Porady w ramach Dnia Otwartego Notariatu nie będą jednak ograniczały się wyłącznie do tych spraw. Co roku korzysta z nich kilka tysięcy osób w całej Polsce.