Zgoda na 98-proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – to główne założenie uchwały przyjętej w czwartek przez stołecznych radnych. Na nowych przepisach mają skorzystać zwłaszcza mieszkańcy lokali w spółdzielniach mieszkaniowych.

Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednomyślnie. Wiceprzewodniczący rady miasta Dariusz Figura (PiS) przedstawiając propozycje nowych przepisów podkreślił, że uchwała jest kontynuacją procesu przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

Jak przypominał, 20 lipca została uchwalona nowa ustawa w tej sprawie i 5 października weszła w życie. Figura zaznaczył, że w ustawie wprowadzono możliwość udzielania przez samorządy bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

"I taki projekt uchwały został złożony, on zakłada bonifikatę 98-procentową jako standardową, 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego powyżej 50 lat" – powiedział Figura.

Przypomniał, że w 2017 r. rada miasta przyjęła uchwałę "również z istotnymi bonifikatami w oparciu o poprzedni stan prawny". "Różnica jest taka, że w tym momencie to przekształcenie będzie mogło być o wiele prostsze, poprzednia ustawa sprawiała, że proces przekształcenia użytkowania wieczystego we własność był bardzo rozbudowany od strony rozmaitych możliwości zaskarżania, blokowania" – powiedział Figura.

Zaznaczył, że użytkownicy wieczyści mają prawo wyboru co do tego, czy będą dokonywać przekształcenia na podstawie starych czy nowych przepisów.

Figura wskazywał, że korzyści dla mieszkańców będą m.in. w postaci obniżki czynszów. Wskazywał, że uchwała przyjęta przez radnych będzie dotyczyła kilkuset tysięcy mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy mają lokale w spółdzielniach mieszkaniowych.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Radny PO Mariusz Frankowski powiedział, że w zeszłym roku radni wspólnie ze spółdzielniami wypracowali uchwałę ws bonifikat, które określono na poziomie 95 proc. i 99 proc.

Frankowski zaznaczył, że trochę budzi jego zdziwienie poziom 98-proc. bonifikaty w nowej uchwale rady miasta, zamiast zaproponowanych wcześniej 95 procent.

Zaznaczył jednak, że konieczność uregulowania kwestii użytkowania wieczystego, zgodnie z duchem sprawiedliwości społecznej, jest priorytetem.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.