Polacy zdecydowanie opowiadają się za zaostrzeniem kar dla sprawców najgroźniejszych przestępstw - wynika z sondażu CBOS. Według 86,4 proc. badanych surowszymi karami powinny być objęte zgwałcenia; 80,9 proc. opowiada się za zwiększeniem kar za zabójstwa.

Jak zaznacza CBOS, Polacy zdecydowanie opowiadają się za zaostrzeniem kar dla sprawców najgroźniejszych przestępstw. Zdaniem większości badanych surowszymi niż obecnie karami powinny być zagrożone zgwałcenia, zabójstwa umyślne, oszustwa skutkujące wielomilionowymi stratami, lichwa oraz oszustwa internetowe.

Z badań wynika, że 86,4 proc. Polaków opowiada się za surowszym niż obecnie karaniem gwałcicieli, a 80,9 proc. chce zwiększenia kar za zabójstwa umyślne. Za podwyższeniem kar za oszustwa skutkujące wielomilionowymi stratami opowiedziało się 74 proc. respondentów, natomiast 73,8 proc. badanych chce wyższych kar za lichwę. Ponadto 66,8 proc. ankietowanych jest za surowszym karaniem oszustów internetowych.

Według sondażu CBOS 60 proc. Polaków chce wyższych kar za rozboje; 27 proc. jest za utrzymaniem obecnych sankcji. Natomiast tylko 23 proc. badanych uważa, że za drobne kradzieże należy karać surowiej, podczas gdy 50 proc. respondentów nie chce zmiany kar za te przestępstwa.

"Podwyższenie kar za poważne przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz wolności postrzegane jest przez przeważającą większość badanych (78,2 proc.) w kategoriach sprawiedliwości i pozytywnego wpływu na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Natomiast 73,7 proc. podziela pogląd, że surowsze karanie za przestępstwa w postaci oszustw gospodarczych, oszustw internetowych, nieuczciwych pożyczek przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli i firm w obrocie gospodarczym" - wskazał CBOS.

Z badań wynika, że 26,6 proc. Polaków chciałoby zaostrzenia kar za wszystkie rodzaje przestępstw. Z kolei 55,8 proc. badanych opowiedziało się za surowszym karaniem tylko poważnych przestępstw.

Z badań wynika też, że 78,4 proc. ankietowanych chce, a 53,9 proc. chce w sposób zdecydowany ograniczenia możliwych kar jedynie do dożywocia w odniesieniu do m.in. zabicia człowieka ze szczególnym okrucieństwem lub w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem; zabiciem jednocześnie więcej niż jednej osoby; przestępstwami popełnionymi w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Ponadto według sondażu, przeważająca większość Polaków opowiada się za karą bezwzględnego pozbawienia wolności dla recydywistów. "W opinii społecznej ponowne popełnienie przez sprawcę podobnego przestępstwa powinno być zagrożone karą wyższą niż to samo przestępstwo popełnione przez osobę dotychczas niekaraną – recydywa postrzegana jest jako zdecydowane wskazanie do podwyższenia lub zaostrzenia kary. Recydywa zdecydowanie radykalizuje opinie badanych na temat adekwatnej do czynu kary: niemal jednomyślnie 90,3 proc. opowiada się za karą bezwzględnego pozbawienia wolności" - wskazał CBOS.

Sondaż został przeprowadzony przez CBOS na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w dniach od 23 do 28 sierpnia 2018 r. w ramach badania Omnibus - cyklicznego, wielotematycznego badania opinii publicznej realizowanego na 1000-osobowej ogólnopolskiej kwotowej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, w formie bezpośrednich wywiadów ankieterskich.