Nowa ustawa o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku, ma m.in. sprawić, by czynności komornicze podejmowane w terenie były bardziej transparentne, a dłużnicy mogli łatwiej dochodzić swoich praw.
Temu mają służyć nowe obowiązki nałożone na komorników polegające na nagrywaniu czynności egzekucyjnych w domu lub siedzibie firmy dłużnika oraz konieczności udostępnienia zestandaryzowanego formularza ewentualnej skargi. Dziś nawet 80 proc. skarg jest nieuwzględnianych z powodu błędów formalnych.
Od nowego roku druk będzie można bezpłatnie otrzymać w kancelarii komorniczej i budynku sądu rejonowego, a także pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Jego wypełnienie będzie banalnie proste. Wystarczy w odpowiednich okienkach wpisać podstawowe dane (dłużnika, komornika, wierzyciela, sygnaturę), opisać zaskarżone dokonane lub zaniechane czynności, podać krótkie uzasadnienie i wybrać, o co się wnosi (uchylenie zaskarżonej czynności, jej zmianę czy nakazanie czynności).
Resort określił też parametry sprzętu, jakim mają być nagrywane niektóre czynności w domu lub siedzibie firmy dłużnika. Wymagania techniczne spełnia większość dostępnych na rynku urządzeń rejestrujących, a ich koszt waha się od 1,5 do 2,5 tys. zł. Jako że kamery komornicy będą musieli kupić sami, w sumie dostosowanie do nowych zasad będzie ich kosztowało od 2,7 do 4,5 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji