Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, w tym prezesi dwóch izb, przeszło wczoraj w stan spoczynku – twierdzi Kancelaria Prezydenta. Z taką interpretacją nie zgadza się SN.

Stanisław Zabłocki oraz Józef Iwulski przeszli wczoraj w stan spoczynku – twierdzi Kancelaria Prezydenta. Z pewnością wpłynie to na pracę Sądu Najwyższego, gdyż to ci sędziowie stali na czele – odpowiednio – Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Konsekwencją odesłania w stan spoczynku Iwulskiego jest zdaniem Andrzeja Dudy także to, że teraz na czele SN staje Dariusz Zawistowski, kierujący pracami Izby Cywilnej.