Kompetencje Prokuratorii przed sądami okręgowymi mają być większe - przewiduje przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Będzie ona mogła również reprezentować Skarb Państwa przed sądami międzynarodowymi, np. w sprawie Eureco.

- Występowanie przed sądami okręgowymi, zwłaszcza w I instancji, pozwoli Prokuratorii na reprezentowanie jednolitego stanowiska prawnego - tłumaczy dr Marcin Dziurda, prezes Prokuratorii Generalnej.

- Prokuratoria Generalna będzie wykonywać - co do zasady - zastępstwo procesowe w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł.

Zdaniem Marcina Dziurdy nowelizacja spowoduje wzrost liczby spraw prowadzonych przez Prokuratorię o około 1,5 tys. rocznie. Przyczyni się też do wyeliminowania występujących obecnie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze zmianą wartości przedmiotu sprawy w toku postępowania czy też współuczestnictwem procesowym.

Prokuratoria Generalna może reprezentować Skarb Państwa w każdej sprawie, jeśli wymaga tego ochrona jego interesów.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.