Prezydent Andrzej Duda podpisał swoją autorską nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).
Dzięki nowym przepisom z darmowych porad będą mogły korzystać wszystkie osoby, które uznają, że nie stać je na zapłacenie za usługi kancelarii. Wystarczy, że złożą w tej sprawie stosowne oświadczenie. – Główna myśl tej nowelizacji to przede wszystkim dostępność – powiedział wczoraj prezydent.
Urzędy nie będą weryfikowały, czy beneficjenci bezpłatnej pomocy rzeczywiście są w nie najlepszej sytuacji materialnej. Oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów porady nie będzie też składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dotychczas za darmo korzystać z usług prawnych mogły tylko osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, młodzi do 26. roku życia, seniorzy, kombatanci i weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz osoby poszkodowane w wyniku katastrof. Od przyszłego roku prawnicy udzielający porad w punktach organizowanych przez samorządy lokalne będą pracować w formie dyżurów. Co do zasady mają one trwać cztery godziny, ale starosta będzie mógł je wydłużyć do pięciu, jeśli będzie to konieczne, żeby obsłużyć wszystkich zainteresowanych.
Obok zwiększenia dostępności pomocy prawnej w ustawie pojawią się kolejne kategorie nieodpłatnych usług: mediacje oraz poradnictwo obywatelskie. W tym drugim przypadku chodzi o wsparcie osób, które mają problemy z zadłużeniem, sprawami mieszkaniowymi czy zabezpieczeniem społecznym. W założeniu ma to im pomóc samodzielnie rozwiązać swoje problemy. Udzielanie takiego rodzaju porad będzie specjalnością pracowników organizacji pozarządowych, pod warunkiem że – obok posiadania wyższego wykształcenia – przejdą oni 70-godzinne szkolenie. Z kolei nieodpłatna mediacja będzie obejmować m.in. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta