Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadza nową kategorię pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób w trudnej sytuacji życiowej - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podpisał w poniedziałek uchwalone przez Sejm z jego inicjatywy zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Na konferencji prasowej poprzedzającej złożenie podpisu Duda przypomniał, że nowela wprowadza nową kategorię pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. "Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to szerzej, niż tylko nieodpłatna pomoc prawna. To pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, osobom, które są nieporadne, które nie są w stanie sobie poradzić z rozwiązaniem pewnych swoich życiowych problemów" - tłumaczył Duda.

Te problemy to - jak dodał - problem zadłużenia, problemy z zakresu spraw mieszkaniowych, problemy z zakresu zabezpieczenia społecznego. "Na co będzie można liczyć w ramach tego poradnictwa obywatelskiego? Na to, że otrzyma się z jednej strony w przystępny bardzo sposób, zrozumiały dla zwykłego obywatela (...) w prostych słowach udzieloną podstawową poradę prawną plus możliwość pomocy także w załatwieniu czynności urzędowych czy w rozwiązaniu pewnych problemów" - wskazał prezydent.

Omawiając przykład zadłużenia w banku, Duda mówił, że osoba w takiej sytuacji, będzie mogła zwrócić się do prawnika, by udał się z nim do tej instytucji i negocjować np. podpisanie nowej umowy lub inne rozłożenie rad kredytu.

Prezydent przypomniał też, że nieodpłatna pomoc prawna - tak, jak dotychczas - udzielana będzie każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na pomoc świadczoną za zasadach rynkowych.

Zwrócił jednak uwagę, że nowela wprowadza pewne ograniczenia dotyczące świadczenia darmowych porad. Nie otrzyma ich np. osoba prowadząca działalność gospodarczą. "Oczywiście będzie można dostać nieodpłatną pomoc prawną na to, żeby zacząć, założyć działalność gospodarczą. Jeżeli ktoś będzie potrzebował uzyskać informację prawniczą na temat, (...) jakie są obostrzenia, czy ta działalność jest reglamentowana przez państwo, czy nie, czy można ją prowadzić swobodnie" - wyjaśnił Duda.

Darmowa pomoc prawna nie będzie przysługiwała także na etapie toczącego się już postępowania np. przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, administracyjnymi albo Sądem Najwyższym. Prezydent przypomniał, że w takich przypadkach pomoc prawna świadczona jest z urzędu. "W pozostałym zakresie można na tą nieodpłatną pomoc liczyć i to nawet szerzej niż to było do tej pory, bo nie będą wyłączone porady z zakresu prawa handlowego, celnego czy prawa dewizowego, których do tej pory nie było" - podkreślił Duda.