100 zł – tyle trzeba będzie zapłacić, aby sąd gospodarczy przesłuchał osobę mogącą mieć istotne informacje dla sprawy. Ma to zapobiec przeciąganiu spraw
Co więcej, jeżeli sąd odrzuci wniosek o przesłuchanie świadka, strona o to wnosząca i tak straci pieniądze. Takie zapisy na chwilę obecną widnieją w projekcie noweli kodeksu postępowania cywilnego. Jego autor, a więc Ministerstwo Sprawiedliwości, zapewnia jednak, że to niedopatrzenie, które zostanie naprawione na dalszym etapie legislacyjnym.

Wydłużanie postępowań