Obecna dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest najpoważniejszą kandydatką do objęcia stanowiska po prof. Małgorzacie Gersdorf. Z naszych informacji wynika, że prof. Manowska jest już po słowie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

- Pani dyrektor Manowska to wybitna prawniczka, sędzia z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, autorka cenionych publikacji. Ma też zmysł organizacyjny - zachwala ją jeden z dobrze zorientowanych posłów PiS.

Małgorzata Manowska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. W 2007 r. była wiceministrem sprawiedliwości. Obecnie kieruje pracami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Profesor Manowska przebywa obecnie na urlopie. Nie chciała z nami na temat swojej ewentualnej kandydatury rozmawiać. Najpierw - aby w ogóle być oficjalnie rozważana - musi zgłosić swą kandydaturę do Sądu Najwyższego.