Czy przestępca z zaburzeniami osobowości, który po wyjściu z więzienia zaczął na nowo układać sobie życie, zasłużenie trafił do ośrodka w Gostyninie na czas nieokreślony? Oceni to wkrótce strasburski trybunał.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do niego skargę przeciwko Polsce, w której kwestionuje zarówno same przepisy pozwalające na bezterminową izolację szczególnie groźnych sprawców, jak i sposób stosowania ich w praktyce.

Sprzeczne opinie