Sądy będą pouczać rozstających się małżonków o tym, jak dotkliwe będą skutki planowanego kroku dla ich dzieci i społeczeństwa, a nawet doradzać, co zrobić, aby przetrwać kryzys
Resort Zbigniewa Ziobry nie ukrywa, że ma to być jeden ze sposobów na utrudnienie byłym partnerom formalnego zakończenia związku. Jak przekonuje w uzasadnieniu przekazanego wczoraj do konsultacji projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „pouczenie o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa to odpowiedź na powtarzające się postulaty organizacji społecznych, mediatorów, środowiska sędziowskiego i przedstawicieli zawodów prawniczych, które dostrzegają częstą pochopność w decyzji o rozwodzie”. Wzór dokumentu zostanie przygotowany przez samego ministra sprawiedliwości w porozumieniu z szefem resortu rodziny.

Miesiąc na pojednanie