W XII edycji Rankingu Wydziałów Prawa w obu kategoriach - uczelni publicznych i niepublicznych - pierwsza trójka pozostała ta sama.
Pierwsze miejsce wśród państwowych wydziałów zajął (podobnie jak w poprzednich latach) Uniwersytet Jagielloński. Zdobył 107,6 pkt na 119,5 pkt możliwych do uzyskania. Najwyższą pozycję zawdzięcza wysokiej zdawalności studentów na aplikacje. W tej kategorii nie miał sobie równych. Tuż za nim uplasował się Uniwersytet Warszawski z wynikiem 103,95 pkt, chociaż jego przewaga nad trzecim w zestawieniu Uniwersytetem Wrocławskim (zdobył 103,5 pkt) była minimalna. Całej trójce po piętach depcze z kolei Uniwersytet Łódzki, a za nim Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wśród uczelni niepublicznych doszło w czołówce do niewielkich przetasowań. Pierwsza jest – już tradycyjnie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie z dużą przewagą nad rywalami (zdobyła 94,9 pkt). Zawdzięcza ją głównie dobrej ocenie, jaką zdobyła w kategoriach jakość i siła kształcenia oraz wymogi i jakość absolwentów. Na drugim miejscu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która w tym roku zamieniła się pozycjami z trzecią w rankingu WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Zaważyły na tym przede wszystkim punkty za jakość i siłę kształcenia. Kolejne miejsce zajęła Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, a zaraz za nią znalazła się Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
Prywatne szkoły wyższe coraz śmielej depczą po piętach najlepszym szkołom publicznym. W łącznym zestawieniu wydziałów prawa Uczelnia Łazarskiego wyprzedziła 9 uczelni publicznych.
Z kolei debiut w naszym zestawieniu zaliczyły: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.