Jeszcze w tym miesiącu Krajowa Rada Sądownictwa spotka się z przedstawicielami rady wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). Poinformował o tym podczas wczorajszego briefingu Maciej Mitera, rzecznik prasowy KRS. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dojdzie do tego 21 czerwca.
Wydarzenie może mieć duże znaczenie dla dalszego członkowstwa polskiej rady w europejskiej sieci. ENCJ z rosnącym niepokojem śledzi dokonywane w ostatnim czasie zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości. Świadczyć o tym może chociażby fragment przyjętej podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego ENCJ w Lizbonie deklaracji, w którym podkreśla się, że warunkiem członkowstwa w sieci jest niezależność organu od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Zaznaczono również, że „obecność na Zgromadzeniu Ogólnym przedstawicieli KRS (Macieja Mitery oraz Dariusza Drajewicza, wiceprzewodniczącego KRS – red.) nie oznacza, że ENCJ uznaje, iż status członkowski (KRS – red.) w ramach stowarzyszenia zostanie utrzymany”. Aby jednak doszło do ewentualnego zawieszenia polskiej rady w prawach członka czy nawet jej usunięcia z sieci, musi najpierw dojść do dialogu. I stąd czerwcowe spotkanie w Warszawie. W deklaracji można również przeczytać, że ENCJ daje sobie kilka miesięcy na zakończenie przeglądu sytuacji w naszym kraju.
Podczas wczorajszego briefingu sędzia Mitera podkreślał, że jako przedstawiciele polskiej KRS ani on, ani sędzia Drajewicz nie byli proszeni o żadne wyjaśnienia. Zaznaczył, że rozmowy na temat sytuacji w Polsce toczyły się wyłącznie w kuluarach, podczas których „prostowano informacje, którymi sędziowie poszczególnych krajów dysponowali”.
Ewentualne usunięcie KRS z sieci byłoby tym bardziej dotkliwe, że to w właśnie polska rada była jednym ze współzałożycieli ENCJ.
Co znamienne w poniedziałek z inicjatywy Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zawiązał się Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Impulsem, jak poinformowali sygnatariusze (w tym organizacje zrzeszające sędziów czy prokuratorów) jest zagrożenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów w naszym kraju.