Tak ostre sformułowanie znalazło się w opublikowanym wczoraj raporcie ONZ.

Stwierdza się w nim również, że „pierwszą ofiarą” działań rządzących był Trybunał Konstytucyjny.
Autorzy dokumentu rekomendują, aby dokonano rewizji reformy wymiaru sprawiedliwości.