Dotychczasowym skutkiem reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej przez obecny rząd, o ile nie jej głównym celem, było „ograniczenie konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa i umożliwienie władzy ustawodawczej oraz wykonawczej ingerowania w proces wymierzania sprawiedliwości”.

Tak ostre sformułowanie znalazło się w opublikowanym wczoraj raporcie ONZ.

Stwierdza się w nim również, że „pierwszą ofiarą” działań rządzących był Trybunał Konstytucyjny.
Autorzy dokumentu rekomendują, aby dokonano rewizji reformy wymiaru sprawiedliwości.