Rejenci nie mają prawa mieć udziałów i akcji w spółkach kapitałowych – stwierdził Sąd Najwyższy. Ten sam, który niedawno przekonywał, że nie ma nic złego w posiadaniu papierów wartościowych przez sędziów.
„Zakaz podejmowania innych zajęć, o których mowa w art. 19 par. 2 ustawy — Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), odnosi się również do uczestnictwa notariusza w spółkach kapitałowych prawa handlowego, co oznacza, że notariusz nie może posiadać żadnych akcji ani też udziałów w takich spółkach”. Tak brzmi konkluzja uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z 6 listopada 2017 r. (sygn. akt SDI 74/17), które zostało niedawno opublikowane.
Tym samym SN po kilkunastu latach sporów w doktrynie przesądził: rejenci nie mają prawa włączać się w działalność spółek kapitałowych. Za niestosowanie się do zakazu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, włącznie z karą pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii.