– Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, a następnie skierowany do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. To ostatni etap procedury legislacyjnej, poprzedzający podpisanie rozporządzenia – zapewniają przedstawiciele resortu sprawiedliwości.
Pierwotnie rozporządzenie miało wejść w życie 9 kwietnia. Od tego dnia miało bowiem działać Centralne Repozytorium Elektroniczne Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). System, który miała przygotować Krajowa Rada Notarialna, był gotowy na czas, ale notariusze nie mogą z niego skorzystać do momentu opublikowania rozporządzenie.
Przedstawiciele MS przypominają, że rozporządzenia ma być wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. To oznacza, że musi zostać podpisane również przez ministra cyfryzacji. A tego od dłuższego czasu nie ma. – Sekretarz stanu Marek Zagórski ma upoważnienie premiera do podpisywania aktów wykonawczych – uspokaja Karol Manys, rzecznik MC.
Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.