Pierwotnie rozporządzenie miało wejść w życie 9 kwietnia. Od tego dnia miało bowiem działać Centralne Repozytorium Elektroniczne Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). System, który miała przygotować Krajowa Rada Notarialna, był gotowy na czas, ale notariusze nie mogą z niego skorzystać do momentu opublikowania rozporządzenie.

Przedstawiciele MS przypominają, że rozporządzenia ma być wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. To oznacza, że musi zostać podpisane również przez ministra cyfryzacji. A tego od dłuższego czasu nie ma. – Sekretarz stanu Marek Zagórski ma upoważnienie premiera do podpisywania aktów wykonawczych – uspokaja Karol Manys, rzecznik MC.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.