Kierowca nie będzie musiał mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, jak również dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Warunek? Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce.
Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), który wczoraj przyjął rząd. Dziś za brak każdego z tych dokumentów policjant może, zgodnie z taryfikatorem, nałożyć mandat w wysokości 50 zł.
Likwidacja tego obowiązku będzie możliwa po uruchomieniu kolejnego etapu systemu CEPiK 2.0., dzięki któremu organ kontroli ruchu drogowego – łącząc się z elektroniczną ewidencją – sam sprawdzi, czy kierowca ma wymagane dokumenty. Termin, od którego nowe przepisy będą stosowane, zostanie podany w komunikacie ministra cyfryzacji. Musi być on ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej resortu z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
Także data uruchomienia nowych usług w ramach CEPiK-u, takich jak np. „sprawdź swoje uprawnienia”, „sprawdź uprawnienia kierowcy” czy „udostępnij swoje dane pracodawcy” będzie uzależniona od gotowości systemu i podana w ogłoszeniu ministra na stronie BIP.
Projekt umożliwia też stacjom demontażu pojazdów bezpośredni dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Na podobny krok resort cyfryzacji nie zdecydował się w odniesieniu do zakładów ubezpieczeniowych. Polska Izba Ubezpieczeń postulowała, by firmy te miały dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych. To z kolei umożliwiłoby im kalkulowanie cen polis w oparciu o dane na temat częstotliwości popełniania wykroczeń. Im więcej wykroczeń na karku miałby kierujący, tym wyższą składkę ubezpieczenia musiałby płacić. Ministerstwo Cyfryzacji uznało jednak, że za wcześnie na udostępnianie ubezpieczycielom danych o naruszeniach ruchu drogowego.
Również wczoraj NIK przedstawiła raport na temat CEPiK-u, z którego wynika, że pomimo dwuletniego opóźnienia koszty wdrożenia systemu wzrosły o 42 mln zł. Zdaniem NIK większość prac (na kwotę 38,5 mln zł), za które zapłacono dodatkowe wynagrodzenia, powinna być wykonana w ramach pierwotnej umowy.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów