Zbliża się koniec mandatów za brak papierowej wersji dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi dane o naszym pojeździe w systemie informatycznym.
Obecnie – zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń – jeśli osoba prowadząca pojazd na drodze publicznej nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Z reguły policjanci przyznają po 50 zł kary za brak dowodu rejestracyjnego czy polisy OC.
Po zmianach nadal będą grozić kary za brak wymaganych dokumentów (np. prawa jazdy), ale nie będą się do nich zaliczać te dwa wspomniane. I to zarówno w sytuacji, gdy będziemy jechać swoim pojazdem, jak i małżonka czy należącym do firmy lub kolegi.