Ostateczna decyzja o skierowaniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego zapadnie w Prokuraturze Krajowej, ale to na szczeble regionalne spadnie główny ciężar obowiązków związanych z badaniem podstaw do jej wniesienia. Wynika tak z ujawnionych wczoraj propozycji zmian w regulaminie urzędowania jednostek prokuratury. Konieczność korekt wynika przede wszystkim z wejścia w życie 3 kwietnia przepisów o instytucji skargi nadzwyczajnej zawartych w nowej ustawie o SN (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Jednym z podmiotów uprawnionych do wnoszenia tego nadzwyczajnego środka jest właśnie prokurator generalny.
Zgodnie z zaproponowanymi regulacjami pisma zawierające prośbę o złożenie skargi będą kierowane przez prokuratorów z centrali do jednostek regionalnych. Do ich szefów będzie należało podjęcie decyzji, czy wniesienie takiego środka byłoby dopuszczalne i celowe. Aby dokonać oceny pisma, prokurator regionalny będzie zwracał się do właściwego prezesa sądu apelacyjnego o szybkie nadesłanie akt sprawy. Może też zasięgnąć jego opinii w tej kwestii, a także zapytać o zdanie śledczych, którzy brali udział w konkretnych postępowaniach sądowych. Jeśli finalnie znajdzie podstawy do złożenia skargi nadzwyczajnej, to prześle prokuratorowi z PK jej projekt wraz z aktami sprawy. Jeśli nie – będzie musiał uzasadnić odmowę. Śledczy z krajówki ma następnie zawiadomić osobę, która domagała się postępowania w trybie nadzwyczajnym przed SN, o ostatecznej decyzji prokuratora generalnego (nie ma konieczności jej uzasadniania).
Co do zasady prokuratura nie będzie zajmowała się pismami, które nie zawierają danych autora i jego adresu kontaktowego, ani podaniami przesłanymi e-mailowo (chyba że mają kwalifikowany podpis elektroniczny bądź podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP). Bez rozpoznania pozostaną też pisma, w których będzie brakować informacji uprawdopodabniających poważne uchybienie, a także te dotyczące spraw, w których nie minął jeszcze termin na złożenie innego nadzwyczajnego środka zaskarżenia bądź w których postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

Przy okazji uregulowania procedur dotyczących skargi nadzwyczajnej analogicznie doprecyzowany zostanie tryb działania w przypadku podstaw do wniesienia kasacji lub skargi kasacyjnej, uzupełniania braków w związanych z nimi pismach oraz kryteriów ich odrzucania. Przykładowo bez rozpoznania pozostaną prośby o wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia skierowane nie przez samego zainteresowanego lub jego pełnomocnika. Jeśli w piśmie nie będzie wskazane orzeczenie, od którego ma być złożona kasacja, to jego autor będzie miał siedem dni na nadesłanie sygnatury sprawy.