Prawa uczestników imprezy masowej są mocno ograniczone. Wcześniej zapoznaj się z regulaminem wydarzenia.

Prawa i obowiązki uczestników imprez masowych są określone przede wszystkim w ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.) i wskazanych tam aktach wykonawczych. Przepisy te mają charakter przede wszystkim sankcyjny, co powoduje, że prawa uczestników imprezy sportowej są mocno ograniczone. Należy, także pamiętać, że niektóre prawa lub obowiązki wynikają między innymi z aktów wewnętrznych np. danego klubu, jak dla przykładu regulamin imprezy masowej, którego jednolity wzór został przyjęty przez kluby Ekstraklasy S.A.

Generalnie podczas imprezy masowej zgodnie z art. 8 u.b.i.m. zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz napojów alkoholowych.

- Jednak na meczu, który nie ma charakteru podwyższonego ryzyka dopuszczona jest sprzedaż 3,5 proc. alkoholu. - mówi radca prawny i pracownik akademicki Uczelni Łazarskiego, Mateusz Drożdż.

Ekspert dodaje, że na teren imprezy nie wolno wnosić też broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów. W praktyce bardzo często zabrania się zatem wnoszenia np. parasolki i jest to zgodne z prawem.