Impreza mająca charakter religijny lub rodzinny oraz „mały mecz” to impreza niemasowa, podczas, której nie obowiązuje „zakaz stadionowy” orzeczony przez sąd.

Takiego zdania jest m.in. ekspert w zakresie bezpieczeństwa imprez, radca prawny, Mateusz Drożdż. Według niego przyjmuje się, że imprezą niemasową jest wydarzenie o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym, którego nie można zaliczyć do wydarzeń, których głównym kryterium jest minimalna liczba udostępnionych miejsc, ustalonych dla imprezy masowej, według zapisów ustawy z 20 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.). Mowa tu m.in. o regulacjach budowlanych oraz tych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Z impreza niemasową mamy do czynienia w przypadku imprezy organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, wynosi nie więcej niż 1000 (mecz), a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie więcej niż 300.

Do imprez niemasowych zalicza się także wydarzenia, które mają np. charakter religijny, czy też rodzinny (piknik). Co do zasady, nie są regulowane żadnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa a tym samym nie wymagają one uzyskania żadnych szczególnych zezwoleń urzędowych. Impreza niemasowa odbywa się zazwyczaj na podstawie umowy lub ustaleń pomiędzy właścicielem terenu a organizatorem. Podczas takich wydarzeń nie obowiązuje więc zakaz wstępu na imprezę masową (zakaz stadionowy) orzeczony przez sąd.