Autor może bronić się przed bezprawnym wykorzystaniem własnego pomysłu, powołując się na przepisy kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
ANALIZA
Same pomysły na utwory, audycje czy artykuły prasowe nie są chronione prawem autorskim. Autor nie może jednak sprzedać tego samego artykułu różnym wydawcom.