Takie orzeczenie wydał wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie zadecydowali, że zmiana przepisów powinna nastąpić w ciągu 15 miesięcy.
– Wyrok jest ważny, gdyż podkreśla, że tylko informacja medialna podana we właściwym czasie ma swoją wartość – powiedział po rozprawie dyrektor Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.